EN LØSNING FOR HVERT ET VINDUE

Telefon: 46 35 18 36

Mail: info@magnild-gardiner.dk

Garanti ​​

Luxaflex® gardinprodukter
med 5 års garanti


Kære Kunde

Tak fordi du valgte et Luxaflex® produkt. Såfremt du skulle få behov for at benytte Luxaflex® garantien, beder vi dig om først at kontakte den forhandler, som har leveret det købte Luxaflex® produkt. Hvis dette ikke er muligt, kan du kontakte en anden autoriseret Luxaflex® forhandler.

Din garanti

Luxaflex garanterer, at alle Luxaflex® produkter er fri for materiale- og monteringsfejl, under forudsætning af at produkterne installeres korrekt af en autoriseret installatør og udelukkende anvendes i hjemmet. Garantien er begrænset til den oprindelige køber, som skal indsende det originale garantibevis med garantimærke. Elektriske komponenter er omfattet af garantien i en periode på to år. Vi henviser til vores almindelige salgsbetingelser for produkter, der anvendes til erhvervsmæssig brug.

Luxaflex® forpligtelse er begrænset til reparation eller udskiftning af de fejlbehæftede materialer eller komponenter med tilsvarende eller lignende komponenter. Inden for to år efter købsdatoen vil garantien dække udskiftninger uden omkostninger for dig. I de efterfølgende tre år efter
købsdatoen dækker garantien omkostningsfri reparation eller udskiftning men dækker ikke afmontering, geninstallation og transportomkostninger.

Betingelser

Garantien dækker ikke skader på Luxaflex® produkter, som er opstået gennemalmindelig slitage, manglende overholdelse af målanvisningerne, forkert montering eller montering foretaget af en ukvalificeret person, ændringer, afmontering, genmontering, dårlige vejr- og klimaforhold, motorfejl, uheld, misbrug og fejl ved rengøring eller vedligeholdelse.

Luxaflex® træprodukter er fremstillet af naturligt træ og kan afvige fra prøvematerialet. Variationer i farve og struktur og ændringer i farven på grund af eksponering for sollys er karakteristisk for ægte træ og dækkes ikke af garantien. Træprodukter er følsomme over for fugtige omgivelser, hvilket kan øge træets aldringsproces og forårsage forvridninger. Disse ændringer er ikke omfattet af garantien.

Stoffer anvendt i Luxaflex® kan også afvige fra prøvematerialet. Variationer i farve og struktur og farveændringer i disse stoffer er heller ikke omfattet af garantien.

Garantien er eksklusiv og træder i stedet for alle andre forpligtelser, erstatningsansvar og garantier. Luxaflex® er ikke ansvarlig for direkte skader andet end, hvad der er beskrevet ovenfor, eller for indirekte, hændelige eller efterfølgende skader, tab eller udgifter.

Denne garanti påvirker ikke forbrugerens lovpligtige rettigheder i henhold til gældende nationale regler eller forbrugerens rettigheder over for forhandleren i forbindelse med købet.​​

Fabriksvænget 18 , 4130 Viby Sj., +45 46 35 18 36, info@magnild-gardiner.dk 

Copyright © 2023 Magnild-gardiner.dk All Rights Reserved